Privacy verklaring

Bij Antenna willen we een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens garanderen. Meer nog, we willen meteen ook in duidelijke taal stellen welke persoonsgegevens we bijhouden, waarvoor we die gebruiken en wat jouw rechten zijn.

Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevens die we verzamelen tijdens jouw gebruik van de website. De website durft wel eens te veranderen, we adviseren dus meteen ook om deze pagina op regelmatige basis te bezoeken.

Vragen en/of opmerkingen?! Je kan bij ons terecht via hello@weareantenna.be.

Deze versie van deze privacyverklaring dateert van 24 april 2023.

1. Wie zijn wij

Als we spreken over “wij”, “ons” of “onze” hebben we het over Antenna BV met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 39, 9308 Aalst en met ondernemingsnummer BE0666.483.535.

Je kan contact opnemen via:

 • E-mail, via hello@weareantenna.be
 • Telefoon, via +32 498 04 66 19
 • Post, via Farmanstraat 40, 9000 Gent

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website, onze direct marketingactiviteiten en de algemene organisatie van Antenna.

3. Waarom en hoe wij persoonsgegevens verwerken

Antenna verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (klikgedrag, duur van uw bezoek, paginaweergaven, …)
 • Geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, internetbrowser en apparaat type

Bovenstaande gegevens worden volledig geanonimiseerd opgeslagen en verwerkt. Indien je zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, slaan wij ook volgende gegevens op:

 • Voor- en familienaam
 • E-mailadres

Antenna gebruikt persoonsgegevens voor de volgende redenen:

 • Om onze services aan te bieden
 • Om analyses te kunnen uitvoeren
 • Om onze diensten op punt te stellen
 • Om informatie te delen met derden aan wie wij wettelijk verplicht zijn informatie te verschaffen
 • Om te controleren of de voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden en/of andere voorwaarden waarmee je hebt ingestemd, worden nageleefd
 • Indien je zich ingeschreven hebt op onze nieuwsbrief, gebruiken wij jouw persoonsgegevens ook om jou onze nieuwsbrief door te sturen.

4. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Antenna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dpo@weareantenna.be.

5. Cookies

Antenna gebruikt technische, functionele en analytische cookies om de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast helpen cookies ons ook om onze website verder te optimaliseren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van jouw webbrowser, maar dat kan leiden tot een minder aangename surfervaring of een niet-functionerende website.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Antenna zal jouw gegevens niet verkopen of geven aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Antenna blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Antenna probeert de doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) steeds te beperken.

Wanneer dit toch het geval zou zijn zullen we er in deze situatie zo snel als mogelijk voor zorgen dat deze doorgifte in overeenstemming met de AVG (door o.a. de aanwezigheid van een adequaatheidsbesluit in het betreffende land of het inregelen van een gepast alternatief, desgevallend aanvullende maatregelen, etc.) wordt gebracht.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

De Europese wetgeving rond gegevensbescherming (GDPR/AVG) legt organisaties bepaalde voorwaarden op wanneer ze besluiten nemen over individuen uitsluitend op basis van verwerkingen die volledig geautomatiseerd zijn, waaronder profilering, en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben. Antenna neemt geen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens.

8. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Daar kunnen we heel duidelijk in zijn. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Oké, heel duidelijk is dat niet. In elk geval zullen we alle gegevens verwijderen als je er zelf om verzoekt en niets onnodig bewaren. Laat het ons gewoon weten als je hier vragen bij zou hebben of meer informatie wenst.

De gegevens over jouw activiteit op onze website en over jouw geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, internetbrowser en apparaattype worden verzameld en verwerkt via Google Analytics met het oog op analyse en verbetering van onze website. De gegevens in kwestie worden niet langer opgeslagen en/of verwerkt dan de basistermijn die opgesteld wordt door respectievelijk Google of Facebook.

Indien je ingeschreven hebt voor onze nieuwsbrief, houden we jouw e-mailadres bij tot je je uitschrijft of tot je ons contacteert met het specifieke verzoek om al jouw persoonsgegevens te verwijderen.

9. Wat zijn jouw rechten?

Recht op informatie
Je hebt het recht om te weten wat wij met jouw gegevens doen.

Recht om je gegevens in te kijken
Je mag ons op elk moment vragen om de gegevens die we van je bijhouden in te kijken. Meer nog: je mag zelfs een kopie vragen om te kijken of je gegevens wel correct zijn.

Recht om gegevens aan te passen
Je mag je gegevens op elk moment laten aanpassen als er fouten in staan. Bijvoorbeeld als je een nieuw e-mailadres hebt. Of ook als bepaalde gegevens niet meer relevant zijn voor de organisatie die ze bijhoudt.

Gegevens overzetten
Je mag vragen om je gegevens van de ene naar de andere organisatie over te zetten.

Recht om je toestemming terug te trekken
Heb je in het verleden toestemming gegeven om je gegevens te verwerken? Dan mag je die toestemming op elk moment intrekken. Zonder verdere uitleg.

Recht om je gegevens te wissen
Je mag vragen om je uit de database te schrappen en je mag vragen om je gegevens niet meer te gebruiken, tenzij er dwingende redenen zijn om dat wel te doen. In het kader van direct marketing mogen wij je niet meer contacteren.

Recht om de verwerking te beperken
Dat kan in drie gevallen. Je betwist dat je gegevens correct zijn, ze onrechtmatig verkregen zijn of je vindt dat wij je gegevens niet meer nodig heeft.

10. Wat met vragen en/of klachten?

Indien je na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds contact opnemen met ons op volgend e-mailadres: dpo@weareantenna.be. Wij zullen je zo snel als mogelijk van antwoorden voorzien.

Daarnaast heb je het recht om eventuele opmerkingen en opmerkingen of klachten over te maken aan de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Je kan dit doen in de EU-lidstaat waar je verblijft, de plaats waar je werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Omdat we een groot belang hechten aan onze onderlinge relatie verzoeken we je om steeds eerst contact met ons op te nemen zodat we een oplossing kunnen uitwerken voor wat aan de basis van je klacht ligt.

11. Aanpassingen aan deze verklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.

Uiteraard brengen we je op de hoogte wanneer er belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.

Cracks Living Like this