Bedenk creatieve oplossingen voor complexe problemen dankzij het double diamond model

Pieter Van Peteghem
Double Diamond Model
In het kort

Een denkkader voor zij die evenveel van problemen als van oplossingen houden.

Het double diamond model, geef toe dat klinkt prachtig, is een creatieve leidraad voor probleemoplossend denken. Het model helpt om complexe vraagstukken beter te begrijpen en efficiënter oplossingen te bedenken.

De geschiedenis

Het model werd in 2005 door het British Design Council gedefinieerd na een uitvoerige studie met bedrijven als LEGO, Starbucks, Sony, Microsoft ea. Het doel van de studie was begrijpen hoe creatieve mensen informatie verwerken en tot oplossingen komen.

En men zag dat heel wat van de bedrijven of organisaties – los van type, grootte of sector – een gelijkaardig plan van aanpak hadden zonder dat dat concreet werd benoemd.

Waarom double diamond?

Het model bestaat uit twee 'diamanten' die de verschillende fasen van het ontwerpproces vertegenwoordigen. Elk van deze diamanten heeft betrekking op een specifieke set activiteiten.

Double DiamondOver die 2 diamanten heen vinden we 4 fasen
. Het model wordt met die reden ook wel het 4D model genoemd.

  • Discover – Het probleem en de context begrijpen

  • Define – Het vraagstuk definiëren

  • Develop – Mogelijke oplossingen bedenken

  • Deliver – Keuzes maken en valideren


Diamond left

Eerste diamant: Focus op problemen

De eerste diamant is wat we noemen "the problem space". 

In deze fase gaan we de context onderzoeken (divergeren) om, op basis van inzichten, het probleem dat we willen oplossen helder te definiëren (convergeren).

De focus ligt op het probleem en de context, nog niet op mogelijke oplossingen.

Fase 1

Discover: luisteren en ontdekken

De eerste stap is ontdekken. We willen het probleem en alle variabelen die invloed hebben op het probleem zo goed mogelijk begrijpen. Dat betekent verschillende perspectieven bekijken en grondig analyseren.

Hoewel praten belangrijk is, draait het vooral om observeren, luisteren en vragen stellen. In deze fase zijn er wel wat tools of systemen die daarbij helpen: surveys, marktonderzoek, persona’s, customer journeys, focusgroepen,...

Fase 2

Define: het probleem en de opdracht definiëren

Het onderzoekswerk uit de vorige fase gebruiken we om het vraagstuk in zijn volledige context te herdefiniëren: budget, markt, bedrijfsdoelen en andere parameters.

Het einddoel van deze fase, en dus de deliverable van de eerste diamant, is een strategische briefing waarmee je aan de slag kan in ‘the solution space’. De briefing bevat:

  • De relevante inzichten uit de eerste fase

  • De definitie van het probleem

  • De doelstelling


Deze briefing kan vaak samengevat worden in een ‘How might we’ of ‘Hoe kunnen we’-vraag.
Bijvoorbeeld, in het geval van Feral, een producent van stalen binnendeuren, definieerden we de opdracht als volgt: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat potentiële klanten sneller een kwalitatieve offerte ontvangen om zo onze slaagkans te verhogen’

Diamond right

Tweede diamant: focus op oplossingen

Als we de tweede diamant benoemen, spreken we over "the solution space".

Hierbij ligt de focus op de doelstelling en mogelijke oplossingen.

Vanuit ideation - het genereren van allerhande ideeën - gaan we op zoek naar een gevalideerde en waarachtige oplossing.

Fase 3

Develop: oplossingen bedenken

Deze fase is het officiële beginpunt om tot een oplossing voor ons probleem te komen. 

In deze creatieve fase gaan we zo veel mogelijk oplossingen bedenken. Dat doen we met een multidisciplinair team van marketeers, strategen, designers,... elk vanuit hun eigen expertise. Aan de hand van brainstorms en co-creatie-sessies capteren we zo veel mogelijk ideeën. In deze fase kan je ook starten met prototypes uit te werken om de ideeën te visualiseren.

Double Diamond Brainstorm
Fase 4

Deliver: keuzes maken, ontwikkelen en valideren

Hier moeten we terug keuzes maken en actie ondernemen. Van alle ideeën die op tafel liggen, of aan een (digitaal) bord hangen, willen we enkel die overhouden die een effectief antwoord bieden op de vraag die we in onze briefing formuleerden.

Om je te helpen keuzes te maken kan je de oplossingen plotten op een ‘difficulty vs impact matrix’. We kiezen dan voor simpele oplossingen met grote impact in plaats van complexe oplossingen met weinig impact.

Voor je start met de werkelijke ontwikkeling en implementatie ga je in deze fase een werkend prototype uitwerken. Dat prototype kan je dan laten testen en valideren door de doelgroep. Op basis van een feedback kan je het idee of product verder verbeteren vooraleer je start met ontwikkeling.

Maar het stopt niet na oplevering. Het blijft belangrijk om continu te monitoren en bij te sturen. Blijf dus feedback verzamelen (data, online surveys, gebruikers interviews,...) om jouw product of dienst continu te optimaliseren.

IDLES - Never Fight A Man With A Perm